Edoksis

E-Fatura Nedir ?

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından oluşturulan E-Fatura Uygulaması, faturaların standartlara uygun olarak elektronik belge biçiminde düzenlenmesini, kağıt kullanılmadan hazırlanmasını ve taraflar arasında güvenli ve sağlıklı bir biçimde dolaşmasını amaçlar.

Kağıt fatura ile aynı hukuki niteliklere sahip olan E-Fatura,  kapsama giren firmalar için yasal zorunluluk niteliği taşır. Mükelleflere ait elektronik faturaların yine mükelleflere ait bilgi işlem sistemlerinde saklanması esas olup, Gelir İdaresi Başkanlığı’ndan izin almış olan hizmet sağlayıcılarından saklama hizmeti alınmasına izin verilir. Yani üçüncü kişiler nezdinde de elektronik saklama yapılabilir.

   
   

Avantajları Nelerdir?

 • RP/CRM sistemleriyle kolay ve hızlı entegrasyon
 • Müşteri ve tedarikçi uyuşmazlıklarında azalma
 • Nakit akışında hızlanma
 • Muhasebe, teyit ve ödeme süreçlerinde kısalma
 • Yanlış bilgi girişi ve düzeltme maliyetlerinde azalma
 • E-Fatura özelindeki süreçlerin ERP sistemlerinden yönetilebilmesi
 • Edoksis güvencesi ile kısa süreli yatırım geri dönüş süresi
 • Maliyet ve arşivlemeden doğan fiziki yükte azalma
 • ​Basım, kağıt ve posta giderlerinde azalma
   

E-Defter Nedir?

E-defter, Vergi Usul Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri gereğince tutulması zorunlu olan defterlerin Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından duyurulan format ve standartlara uygun olarak elektronik dosya biçiminde hazırlanması ve online kayıt edilmesidir.

Hukuki ve teknik düzenlemeler. kaynağın değişmezliğinin, bütünlüğünün ve doğruluğunun garanti altına alınarak ispat aracı olarak kullanılabilmesine imkan tanır. 

 

   
   

Avantajları Nelerdir?

 • Kağıt ve kartuş masraflarının ortadan kalkması
 • Arşivleme maliyetlerinde azalma
 • Operasyonel tasarruflar (iş gücü ve zaman)
 • Defter maliyetlerinin ortadan kalkması ( defter, ciltleme, noter vb.)
 • Denetim ve yönetim faaliyetlerinde hız ve etkinlik
 • Denetim kolaylığı
   
 

E-Arşiv Nedir?

Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre fatura, kağıt ortamında en az iki nüsha olarak düzenlenerek ilk nüshası (aslı) müşretiye verilen, ikinci nüshası ise yine kağıt ortamında aynı Kanun muhafaza ve ibraz hükümlerine göre mükelleflerce saklanılarak belgelenir.

Bu tebliğ kapsamında elektronik ortamda oluşturulan faturanın, alıcısına kağıt olarak gönderilen veya eletronik ortamda iletilen şekli belgenin aslı, düzenleyen tarafında muhafaza edilen elektronik hali ise ikinci nüsha hükmündedir. Bu tebliğ kapsamında Başkanlıktan e-arşiv izni alan mükellefler, elektronik ortamda oluşturdukları faturayı elektronik ortamda muhafaza edebilirler. 

 

   
   

Avantajları Nelerdir?

 • Kağıt ve kartuş masraflarının ortadan kalkması
 • Arşivleme maliyetlerinde azalma
 • Operasyonel tasarruflar (iş gücü ve zaman)
 • Kağıt fatura kullanımının tamamen sona erdirilmesi
 • Edoksis e-fatura uygulaması ile aynı servisler üzerinden hızlı entegrasyon
 • ERP ve muhasebe sistemleri ile kolay entegrasyon
   
 

Edoksis hakkında detaylı bilgi için; Edoksis